Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=434

Ай Джи Инженеринг ЕООД

Резервни части и аксесоари за автомобили

Ай Джи Инженеринг ЕООД Адрес : София , гр. София, ж.к. Свобода бл. 30, вх. А, ап.4
Лице за контакти : Иван Ладов
Телефон  Телефони : 0888 711 453 / 0876 804 200 / 0879 804 196
Липсва Скайп
 

Фирма АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 2006 година с основен и постоянен предмет на дейност – доставка и монтаж на GPS системи и Разходомери.

Основател и собственик на фирмата е Иван Ладов.

В хода на трудните икономически условия в страната предлагаме GPS системи с Разходомери ( ЕМР ) към тях за отчитане разхода на дизелово гориво с точност до 99.9%, с цел ефективен контрол на изразходваното гориво и използване на техниката по предназначение. Предоставяме Ви високо ефективна система за проследяване на автомобили в реално време, независимо къде се намират, локализиране на всяка една точка от земната повърхност благодарение на дигитална карта, изготвяне и оптимизиране на маршрути, регистриране на събития, повишаване сигурноста на автомобилите, управление на автомобилен парк от комфорта на собственият ви дом или офис и изготвяне на всички видове справки в период до три години назад.

Ние сме единствената фирма в страната, която предлага разходомери, които отчитат реалното количество изразходваното гориво.ЕМР (електронния мембранен разходомер) мери правата и обратна нафта, която излиза от резервоара с точност до 99,9%.

За новите модели камиони предлагаме измерване на изразходваното гориво като ползваме данни от КАН шината.

 
Снимка 1