Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=193

Титан 1 ЕООД

Черни и цветни метали

Титан 1 ЕООД Адрес : Благоевград , Димитър Слолунски 60
Лице за контакти : Борис Гогушев
Телефон  Телефон : 0888803466
Липсва Скайп
 

Титан-1 EOOД е дружество работещо в сферата на изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали, търговия с черни метали, третиране и търговия с хартия, събиране, обработка и търговия с пластмаса.

Дружеството притежава безсрочна Лицензия (лицензията дава препратка към документи) за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 12/19.12.2003 г., издадена от Министерство на Икономиката.Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение за събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло.