Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=1876

СОНДЕКС ЕООД

Строителни услуги

СОНДЕКС ЕООД Адрес : София , ул.Кочо Честименски 19
Лице за контакти : Теодор Стефанов
Телефон  Телефон : 0885856546
Липсва Скайп
 

Фирма "СОНДЕКС" ЕООД предлага следните услуги:Изготвяне на цялостни идейни и работни проекти за реконструкция и рехабилитация на съществуващи рибовъдни стопанства за американска, балканска пъстърва и сивен, както и за топлолюбиви рибиПроектиране на угоителни басейни от стоманобетонов тип, от земен тип, каптажни съоръжения, шахти, саваци, водохващания, захранващи водопроводи и спирателна арматура, земни и облицовани водни канали;Проектиране на понтонни съоръжения, кейове, стоянки за спортен риболов, садкови инсталации, беседки за риболовен туризъм на язовириИзготвяне на работни проекти за реконструкция на диги, язовирни стени, утаителни басеини, основен изпускател и преливни съоръжения на водоеми и водохранилища;Изготвяне на аварийни планове на язовири, инструкции за експлоатация, технически паспорт на язовиритеИзготвяне на работен проект за контролно-измервателна система на язовирната стена-пиезометрична, нивомерна и геодезична;Изготвяне на хидроложки и хидрогеоложки доклади.Проектиране на газови сградни инсталации.Сондиране за вода във всякакви скали. Проучвателни сондажи.

 
Снимка 1
Снимка 2