Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=1548

АРМЕГА ООД

Други

АРМЕГА ООД Адрес : София , гр. София, ул. “Подуево”10, вх. А, ет. 1, офис 11
Лице за контакти : Янко Янев
Телефон  Телефон : 029530045
Липсва Скайп
 

АРМЕГА ООД е независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания и земеделски земи и трайни насаждения.