Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=1419

Боги Инженеринг

Черни и цветни метали

Боги Инженеринг Адрес : София , г.Яна Складово-производствена база "Боги"
Лице за контакти : Богданов
Телефон  Телефон : 0888838192
Липсва Скайп
 

Покупко-продажба, в т.ч.рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали и неметални отпадъци. Специализирани сме по отношение на обслужване на промишлени предприятия във връзка с образуваният от тях технологичен отпадък. Рециклиране на всички видове отпадъчни кабели /медни, алуминиеви и композитни/. Притежаваме машини за механично белене, а така също и технологична линия за извличане на мед , чрез "суха сепарация". Разполагаме с център за разкомплектоване на ИУМПС /автомобили за скрап/ , а също и център за разкомплектоване на ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/. Изкупните цени, които предлагаме се актуализират постоянно на база международни пазари и Лондонска стокова борса.