Фирмен Каталог на България ( http://firms.hotget.net )

http://firms.hotget.net/?load=firm&id=1017

ФЕНИКС ЕКСПОРТ

Черни и цветни метали

ФЕНИКС ЕКСПОРТ Адрес : Сливен , Сливен ул.Самуиловско шосе 1
Лице за контакти : Николай Колев
Телефон  Телефон : 0884577989
Липсва Скайп
 

Феникс Експорт ЕООД е дружество което извършва дейности на територията на площадки за временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от

Черни и Цветни метали и отпадъци от опаковки. За извършване на посочените дейности дружеството притежава Разрешително № 13-До-503-01 от 19.05.2014 издаден от РИОСВ Ст.Загора . Фирмата ни предлага качествено обслужване на своите клиенти с оглед бърза и ефективна работа.Търговско - складовата ни база се намира в гр. Сливен. Разполагаме с площадки и на територията на град Бургас , град Варна и Букурещ-Румъния. Осигуряваме и транспортирането на отпадъците, които се предават за рециклиране с цел удобството на клиента. Фирмата се развива благодарение на инвестиции - качествени машини и транспортни средства за обслужване на всички видове отпадъци. Разбира се, наред с тях, ключов се оказва и човешкия фактор - екип от амбициозни и мотивирани хора. Опитът, който притежава екипът е едно от най-големите предимства на фирмата. Високата репутация на компанията се гради на отговорността и професионализма при изпълнение на поетите ангажименти, лоялността и коректността към всички клиенти и партньори. Фирмата ни има гъвкава ценова политика и индивидуален подход към всеки,

Стремежите на фирмата са насочени към професионално превъзходство и безкомпромисност на качественото изпълнение на изискванията на нашите клиенти. Ние сме доказали нашите способности да се приспособяваме и развиваме!

 
Снимка 1